Hồng Chi Thượng Hạng (500g)

450,000

Nấm Hồng Chi Long Khánh Thượng Hạng

– Nấm linh chi đỏ được nuôi trồng tại Long Khánh – Đồng Nai.

– Sản phẩm được phơi khô, bảo quản trong bịch hút chân không.