700,000 600,000

Linh Chi Đỏ Thượng Hạng (1kg)

700,000 600,000